Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.3/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 09.03.2010

Rozkaz L.3/2010

2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Piotra Lidwina członkiem Komendy Hufca ZHP Krosno.
2.2.2. Mianuję hm. Piotra Lubasia komendantem kursu zastępowych Hufca w Kotani zorganizowanego w dniach 12 - 14 marca 2010r.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały organizatorom V Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca ZHP Krosno:
instruktorom Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej na czele z komendantką phm. Jolantą Muzyką, pwd. Piotrowi Lidwinowi za organizację przebiegu imprezy oraz wszystkim drużynowym i opiekunom zastępów występujących w zawodach. Dziękuję za wspaniałą atmosferę sportową i harcerską.
12.2. Serdecznie dziękuję hm. Janowi Omachlowi za bezinteresowne 40 - letnie prowadzenie drużyny harcerzy w Krościenku Wyżnym, a także za pracę społeczno - wychowawczą i organizacyjną w Hufcu ZHP Krosno.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP