Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.4/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 14.05.2010

Rozkaz L.4/2010

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Na wniosek Kapituły przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" następującym Druhnom i Druhom:

W stopniu złotym:
1. hm Stefanii Zborowskiej
2. hm. Adamowi Krzanowskiemu

12.2. W stopniu srebrnym:
1. Panu Piotrowi Przytockiemu - Prezydentowi Miasta Krosna
2. hm. Kamili Frydrych
3. hm. Henrykowi Bogaczowi
4. hm. Wacławowi Mice

12.3. W stopniu brązowym:
1. o. Markowi Lisowskiemu - kapelanowi Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo"
2. phm. Danielowi Boczarowi
3. phm. Radosławowi Kasprzykowi

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP