Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.5/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 26.05.2010

Rozkaz L.5/2010

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 maja 2010r. zamykam próbę na stopień przewodniczki sam. Agnieszce Machowskiej z wynikiem negatywnym.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 maja 2010r. otwieram próbę pwd. Czesławie Frank na stopień podharcmistrzyni.
7.4.2. Mianuję hm. Jana Omachla opiekunem próby dh. Czesławy Frank.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Serdecznie dziękuję wszystkim drużynom, które brały udział w obchodach Dni Katyńskich oraz w uroczystościach żałobnych w Krakowie, Warszawie, Krośnie, a także czuwaniach modlitewnych w swoich środowiskach w intencji ofiar tragedii Smoleńskiej.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP