Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.8/2010

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 24.09.2010

Rozkaz L.8/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że Start Harcerski 2010 odbędzie się 9 października 2010 o godz. 10.30 przy Zespole Szkół w Korczynie.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Z dniem 24 września 2010r. powołuję dh. pwd. Alinę Basak na członka Zespołu Kształcenia.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 10 Gromadę Zuchową "Słoneczna Gromada" działającą przy Szkole Podstawowej w Długiem.
3.2.2. Rozwiązuję 15 Gromadę Zuchową "Jagodowe Bractwo" działającą przy Zespole Szkół w Iwoniczu Zdroju.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję "Leśne Skrzaty" działającą przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym i nadaję jej numer 20.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Krystynę Grzegorską z pełnienia funkcji drużynowej 10 Gromady Zuchowej "Słoneczna Gromada".
3.3.2. Mianuję dh. Renatę Zroskę - Kalicińską drużynową 20 Gromady Zuchowej "Leśne Skrzaty".

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały druhom: hm. Janowi Omachlowi i hm. Piotrowi Lubasiowi za organizację i wzorowe pełnienie funkcji drużynowych drużyn zlotowych podczas Zlotu Harcerskiego Kraków 2010 oraz wszystkim uczestnikom Zlotu za godne reprezentowanie Hufca ZHP Krosno.
12.2. Udzielam pochwały druhnom i druhom z następujących środowisk: z Łężan, z 4 DH Z Nienacka oraz Szczepowi Harcerskiemu GB za czynny udział w apelu poległych poświęconego 71 rocznicy napaści Armii Czerwonej na Polskę oraz 70 rocznicy pierwszych zsyłek na Sybir.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP