Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.11/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 13.09.2011

Rozkaz L.11/2011

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję pwd. Stanisława Penara drużynowym próbnej Drużyny Harcerskiej w Rymanowie.

5. Szczepy i związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn 
5.3.1.  Mianuję pwd. Grzegorza Mięsowicza komendantem Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo" działającego przy Klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Po spełnieniu wymagań statutowych ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym druhnom i druhom:

 1. hm. Marek Aftanas członek ChKR
 2. pwd. Alina Basak komisarka zagraniczna
 3. phm. Daniel Boczar członek namiestnictwa harcerskiego
 4. hm. Jan Borek komendant Hufca ZHP Krosno
 5. hm. Danuta Bok przewodnicząca HKSI
 6. hm. Henryk Bogacz sekretarz RPH
 7. Krystyna Bargieł drużynowa
 8. Beata Bałuka drużynowa
 9. hm. Marian Ciupka członek Kręgu Seniorów
 10. phm. Matylda Drzymała członek HKSI
 11. phm. Czesława Frank członek Kręgu Seniora
 12. hm. Kamila Frydrych namiestnik zuchowy
 13. Anna Gaweł drużynowa
 14. phm. Mirosława Głowacka zastępca przewodniczącego HRH
 15. phm. Monika Iwanow członek namiestnictwa harcerskiego
 16. phm. o. Patryk Jankiewicz kapelan Hufca
 17. hm. Dorota Jurczak drużynowa
 18. Zuzanna Józefczyk drużynowa
 19. phm. Radosław Kasprzyk członek zespołu promocyjnego
 20. pwd. Teresa Korona-Garbacik drużynowa
 21. phm. Jolanta Krygowska drużynowa
 22. pwd. Piotr Lidwin administrator danych osobowych
 23. hm. Piotr Lubaś drużynowy
 24. phm. Jolanta Muzyka Komentantka Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej
 25. Bartosz Mięsowicz drużynowy
 26. hm. Jan Omachel Komendant Szczepu
 27. pwd. Agata Podkul drużynowa
 28. hm. Kazimiera Parzych przewodnicząca KRH
 29. pwd. Wojciech Pawul drużynowy
 30. sam. Magdalena Pawul drużynowa
 31. hm. Władysław Przybysz członek KRH
 32. phm. Marek Świdrak z-ca Komendanta ZD Ziemi Jedlickiej ds. org.
 33. phm. Mariola Twaróg drużynowa
 34. phm.  Małgorzata Wach drużynowa
 35. pwd. Piotr Wajs skarbnik Hufca
 36. hm. Jerzy Warchoł członek Kręgu Seniorów
 37. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz członek Komendy Hufca
 38. pwd. Maria Wojtoń członek namiestnictwa zuchowego
 39. hm. Marek Wójcik z-ca przewodniczącego HKSI
 40. pwd. Łukasz Wójcik członek zespołu Akcji Letniej
 41. sam. Paulina Wysocka drużynowa
 42. hm. Stefania Zborowska przewodnicząca Kapituły ds. odznaczeń

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.  Dziękuję pwd. Wojciechowi Pawulowi za pełnienie obowiązków pełnomocnika komendanta szczepu, organizację obozów, biwaków, zimowisk oraz godne reprezentowanie Hufca ZHP Krosno na uroczystościach patriotycznych w mieście. Życzę druchowi zdrowia, pogody ducha, pełnych radości dni.


CZUWAJ!
phm. Jan Borek


WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP