Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.10/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 30.08.2011

Rozkaz L.10/2011

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Podaję do wiadomości, że Start Harcerski odbędzie się 1 października 2011r. Rozpocznie się Mszą Świętą w kościele oo. Kapucynów w Krośnie o godzinie 10.00 na który zapraszam zuchów, harcerzy i instruktorów.
1.2.2. Podaję do wiadomości, że w dniu 22 października 2011r. Odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Hufca ZHP Krosno.

2. Hufiec.
2.1. Mianowania w Komendzie Hufca.
2.1.1. Z dniem 16 sierpnia 2011r. mianuję o. phm. Patryka Remigiusza Jankiewicza kapelanem Hufca ZHP Krosno.

3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Mianuję pwd. Stanisława Penara drużynowym próbnej drużyny harcerskiej działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.
6.1.1. Z dniem 15 lipca 2011r. zwalniam phm. Matyldę Drzymałę z pełnienia funkcji komendantki obozu harcerskiego w Woli Michowej.
6.1.2. Z dniem 4 sierpnia 2011r. zwalniam hm. Piotra Lubasia z pełnienia funkcji komendanta obozu harcerskiego w Woli Michowej.
6.1.3. Z dniem 6 sierpnia 2011r. zwalniam phm. o. Patryka Jankiewicza z pełnienia funkcji komendanta obozu szczepu harcerskiego „Górskie Bractwo” w Solince.
6.1.4. Zwalniam dh. Aleksandre Pojnar z pełnienia funkcji księgowej na obozie harcerskim w Woli Michowej z dniem 30 lipca 2011r.
6.1.5. Z dniem 22 lipca 2011r. zwalniam dh. Joannę Zawojską z pełnienia funkcji magazyniera na obozie harcerskim w Woli Michowej.
6.1.6. Z dniem 15 sierpnia 2011r. zwalniam pwd. Łukasza Wójcika z pełnienia funkcji kwatermistrza na obozie w Woli Michowej.

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki (przewodnika).
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 29 sierpnia 2011r. zamykam próbę na stopień przewodnika HO Wojciechowi Kuźmińskiemu i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1. Udzielam pochwały za wytrwałą pracę organizacyjna i programową w czasie AkcjiLetniej następującym instruktorom:
- phm. Matyldzie - komendantce obozu I tur. w Woli Michowej.
- hm. Piotrowi Lubasiowi - Komendantowi obozu II tur. w Woli Michowej
- phm. o. Patrykowi Jankiewiczowi - komendantowi obozu szczepu harcerskiego „Górskie Bractwo” w Solince.
- pwd. Łukaszowi Wójcikowi - kwatermistrzowi II tur. Obozu w Woli Michowej
oraz wychowawcom:
- Agnieszce Podkulskiej,
- Magdalenie Pawul,
- Mateuszowi Juraszkowi,
- Justynie Jureczko,
- Mariuszowi Zalichcie 


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP