Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.9/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 15.07.2011

Rozkaz L.9/2011

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Z dniem 15.07.2011 zwalniam phm. Matyldę Drzymałę z pełnienia funkcji komendantki obozu w Woli Michowej.
6.1.2. Mianuję phm. o. Patryka Remigiusza Jankiewicza komendantem obozu szczepu harcerskiego w Solince organizowanego w dniach od 18.07 - 6.08.2011.
6.1.3. Mianuję hm. Piotra Lubasia komendantem obozu w Woli Michowej od 24.07 - 4.08.2011.
6.1.4. Mianuję pwd. Łukasza Wójcika kwatermistrzem obozu harcerskiego w Woli Michowej w dniach od 24.07 - 4.08.2011.

7. Mianowania instruktorów.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 22.07.20011 przyjmuję przewodników: Wojciecha Pawula i Grzegorza Mięsowicza w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

13. Inne.
13.1. Na wniosek komendu kursu przyznaję dyplom ukończenia kursu drużynowych gromad zuchowych następującym druhnom:
1. Beacie Bałucę
2. Barbarze Bałom
3. Annie Gaweł
4. Barbarze KlechaCZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP