Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.8/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 24.06.2011

Rozkaz L.8/2011

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że 9 Gromada Zuchowa "Smerfy" działająca przy Zespole Szkół w Potoku zajęła I miejsce w realizacji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Florek". Natomiast 18 Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego działająca przy Szkole Podstawowej w Łężanach zajęła II miejsce.
Dziękuję drujnom: pwd. Teresie Koronie-Garbacik i hm. Dorocie Jurczak za przygotowanie programowe zuchów i harcerzy do akcji "Florek".

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam dh. Agnieszkę Machowską z pełnienia funkcji drużynowej 3 Drużyny Harcerskiej im. Gen. Józefa Hallera.
3.3.2. Zwalniam dh. Bartosza Mięsowicza z pełnienia funkcji drużynowego 13 Drużyny Starszoharcerskiej.
3.3.3. Mianuję pion. Aleksandrę Berner drużynową 3 Drużyny Harcerskiej im. Gen. Józefa Hallera.
3.3.4. Mianuję dh. ćw. Wojciecha Kuźmińskiego drużynowym 13 DSH im. Józefa Grzesiaka "Czarnego", działającej przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Matyldę Drzymałę komendantką obozu harcerskiego w Woli Michowej od 1-15.07.2011r.
6.1.2. Mianuję Aleksandrę Pojnar księgową obozu harcerskiego w Woli Michowej od 1-15.07.2011r.
6.1.3. Mianuję Joannę Zawojską magazynierką obozu harcerskiego w Woli Michowej od 1-15.07.2011r.

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP