Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.7/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 20.06.2011

Rozkaz L.7/2011

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad Hufca, Gromadę Zuchową działającą w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu Zdroju i nadaję jej numer 10 oraz zatwierdzam nazwę "Leśna Gromada".
3.2.2. Zamykam okres próbny z przyjmuję w poczet gromad Hufca, Gromadę Zuchową działającą przy Szkole Podstawowej w Rogach i nadaję jej numer 8 oraz zatwierdzam nazwę "Słoneczna Gromada".
3.2.3. Zamykam okres próbny z przyjmuję w poczet gromad Hufca, Gromadę Zuchową działającą przy Szkole Podstawowej w Rogach i nadaję jej numer 12 oraz zatwierdzam nazwę "Leśne Grzybki".

3.3. Zwolnienia i mianowania
3.3.1. Mianuję Druhnę Urszulę Kenar drużynową 10 Gromady Zuchowej "Leśna Gromada" działającej w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu Zdroju.
3.3.2. Mianuję Druhnę Beatę Bałukę drużynową 12 Gromady Zuchowej "Leśne Grzybki" działającej przy Szkole Podstawowej w Rogach.
3.3.3. Mianuję Druhnę Barbarę Bałon drużynową 8 Gromady Zuchowej "Słoneczna Gromada" działającej przy Szkole Podstawowej w Rogach.


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP