Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.6/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 19.05.2011

Rozkaz L.6/2011

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Serdecznie dziękuję Druhom: sam. Magdalenie Pawul i sam. Agnieszce Podkulskiej za prowadzenie Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej.

13. Inne
13.1. Zwalniam Pana Stanisława Piotrowicza z funkcji przewodniczącego Rady Przyjacół Harcerstwa działającej przy Hufcu ZHP Krosno.
13.2. Mianuję Pana Stanisława Słysia przewodniczącym Rady Przyjaciół Harcerstwa działającej przy Hufcu ZHP w Krośnie.
13.3. Mianuję hm. Piotra Lubasia komendantem Harcerskiej Gry Techniczno-Sprawnościowej w dniach od 27-29 maja 2011r. w Rudawce Rymanowskiej.
13.4. Na wniosek komendy kursu przyznaję dyplom ukończenia kursu drużynowych drużyn harcerskich następującym druhnom:
- Joannie Czekańskiej
- Urszuli Bieńko
- Agnieszce Stanisz


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP