Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.5/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 9.05.2011

Rozkaz L.5/2011

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję Drużynę Harcerską działającą przy parafii Krosno-Białobrzegi w poczet drużyn harcerskich Hufca ZHP Krosno i nadaję jej numer 2.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druhnę sam. Paulinę Wysocką drużynową 2 Drużyny Harcerskiej działającej przy parafii Krosno-Białobrzegi.


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP