Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.4/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 20.04.2011

Rozkaz L.4/2011

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn harcerskich Hufca ZHP Krosno Drużynę Harcerską działającą przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu i nadaję jej numer 10 oraz zatwierdzam nazwę "Leśna Brać".
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn harcerskich Hufca ZHP Krosno Drużynę Harcerską działającą w Gimnazjum w Lubatowej i nadaję jej numer 11.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druhnę Krystynę Bargieł drużynową 10 Drużyny Harcerskiej "Leśna Brać" działającej przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3.3.2. Mianuję druhnę Ewę Staroń drużynową 11 Drużyny Starszoharcerskiej działającej przy Gimnazjum w Lubatowej.


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP