Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.3/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 15.04.2011

Rozkaz L.3/2011

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że obóz harcerski Hufca ZHP Krosno odbędzie się w dniach od 01 - 15 lipca 2011r. w Woli Michowej.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.04.2011r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
- sam. Magdalenie Pawul
- sam. Agnieszce Podkulskiej
7.2.2. Opiekunem próby mianuję hm. Piotra Lubasia.

13. Inne
13.1. Na wniosek komendy kursu przyznaję następującym druhnom i druhowi dyplom ukończenia kursu drużynowych drużyn harcerskich:
- Krystynie Bargieł
- Katarzynie Kołodziej
- Ewie Staroń
- Bartoszowi Mięsowiczowi


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP