Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.2/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 23.03.2011

Rozkaz L.2/2011

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Mirosławę Głowacką z funkcji przewodniczącej Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
2.1.2. Z dniem 31 marca 2011r. zwalniam pwd. Piotra Waisa z pełnienia funkcji administratora danych osobowych ewidencji ZHP w Hufcu.
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję hm. Kazimierę Parzych przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Hufca.
2.2.2. Z dniem 23 marca 2011r. powołuję phm. Mirosławę Głowacką i hm. Władysława Przybysza na członka Komisji Rewizyjnej Hufca.
2.2.3. Z dniem 1 kwietnia 2011r. mianuję pwd. Piotra Lidwina na funkcję administratora danych osobowych ewidencji ZHP w Hufcu.
2.2.4. Z dniem 23 marca 2011r. powołuję pwd. Alinę Basak na członka Zespołu Kadry Kształcącej.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet Gromad Zuchowych Hufca Gromadę działającą przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu i nadaję jej numer 4 i zatwierdzam nazwę "Wesołe Pląsy".
3.3. Zwolnienia i mianowania
3.3.1. Zwalniam pwd. Agnieszkę Łuszczyńską z pełnienia funkcji opiekunki dh. Joanny Bryneckiej.
3.3.2. Zwalniam ćw. Sebastiana Sołtysa z pełnienia funkcji opiekuna dh. Bartosza Mięsowicza.
3.3.3. Mianuję ćw. Huberta Królikowskiego drużynowym próbnej drużyny wędrowniczej działającej przy Hufcu ZHP Krosno.
3.3.4. Mianuję dh. Joannę Czekańską drużynową 7DH działającej przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym.
3.3.5. Mianuję Annę Gaweł drużynową 4GZ w Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3.3.6. Mianuję dh. Beatę Bałukę drużynową próbnej Gromady Zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej w Rogach.
3.3.7. Mianuję dh. Barbarę Bałon drużynową próbnej Gromady Zuchowej działającej w Szkole Podstawowej w Rogach.
3.3.8. Mianuję dh. Barbarę Klechę drużynową próbnej Gromady Zuchowej działającej w Szkole Podstawowej w Równem.
3.3.9. Mianuję dh. Krystynę Bargieł drużynową próbnej Drużyny Harcerskiej działającej w Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3.3.10. Mianuję dh. Katarzynę Kołodziej drużynową próbnej Drużyny Harcerskiej działającej w Szkole Podstawowej w Równem.
3.3.11. Mianuję dh. Ewę Staroń drużynową próbnej Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum Publicznym w Lubatowej.
3.3.12. Mianuję dh. Agnieszkę Stanisz drużynową próbnej Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Lubatówce.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję druhnom: hm. Elżbiecie Wawrzkiewicz i pwd. Alinie Basak za aktywną pomoc przy organizacji "Spotkania Pokoleń" z okazji Dnia Myśli Braterskiej.


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP