Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.13/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 6.10.2011

Rozkaz L.13/2011
3.         Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę
wędrowniczą działającą przy Hufcu ZHP Krosno, przyznaję jej numer 1 oraz zatwierdzam nazwę  „Cienie”.
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Z dniem 7 października 2011 r. zwalniam sam. Magdalenę Pawul z pełnienia
funkcji drużynowej 4 Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów w  Krośnie.
3.3.2. Z dniem 7 października 2011 r. mianuję sam. Justynę Jureczko drużynową 4 Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów działającej przy kościele Ducha Świętego w Krośnie.
3.3.3. Mianuję  ćw. Huberta Królikowskiego drużynowym 1 Drużyny Wędrowniczej „Cienie” działającej przy Hufcu ZHP Krosno.
7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie próby na stopień instruktorski – przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 września 2011 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki sam. Aleksandrze Berner.
7.2.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 września 2011 r. otwieram próbę na stopień przewodnika ćw. Maciejowi Maciejczykowi.
7.2.3. Opiekunem dh. Aleksandry Berner i dh. Macieja Maciejczyka mianuję phm. o. Patryka Jankiewicza.            

CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP