Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.15/2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 24.11.2011

Rozkaz L.15/2011

1.          Zarządzenia i informacje.
1.2.       Informacje.
1.2.1.    Podaję do wiadomości wyniki wyborów ciał statutowych na Zjeździe Hufca ZHP w Krośnie :
Na funkcję komendanta Hufca został wybrany :
- hm. Jan Borek
- hm. Danuta Bok – z-ca ds. programowych
- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz – z-ca ds. organizacyjnych
- hm. Dorota  Jurczak – kronikarka Hufca
- pwd. Alina Basak – skarbnik
- pwd. Piotr Lidwin - członek

1.2.2.   Skład Komisji Rewizyjnej Hufca
- hm. Kazimiera Parzych – przewodnicząca
- hm. Władysław Przybysz – z-ca
- phm. Mirosława Głowacka - członek

2.          Hufiec
2.1.       Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.3.      Powołanie i rozwiązanie sztabów Komisji i Komendy Hufca
2.3.1.   Rozwiązuje zespół ds. nagród i odznaczeń w następującym składzie
- hm. Marek Aftanas
- hm. Stefania Zborowska
- hm. Henryk Bogacz

2.3.2.  Rozwiązuję hufcową Komisję Stopni Instruktorskich w składzie:
- hm. Danuta Bok
- hm. Halina Cichoń
- hm. Matylda Drzymała
- hm. Marek Wójcik

2.3.2.   Rozwiązuję Zespół Kształcenia w składzie:
- hm. Danuta Bok
- hm. Kamila Frydrych
- hm. Dorota Jurczak
- hm. Jan Omachel
- hm. Piotr Lubaś

2.3.3.  Rozwiązuję namiestnictwo zuchowe w składzie:
- hm. Kamila Frydrych
- phm. Jadwiga Rajchel
- phm. Maria Wojtoń
- phm. Małgorzata Wach
- pwd. Teresa Korona – Garbacik


2.3.4.  Rozwiązuje namiestnictwo harcerskie w składzie :
- phm. Ewa Gromek
- hm. Danuta Jurczak
- phm. Daniel Boczar
- pwd. Agata Podkul


2.3.5.   Powołuję namiestnictwo zuchowe w składzie:
- hm. Kamila Frydrych – Namiestniczka
- phm. Małgorzata Wach – z-ca
- pwd. Maria Wojtoń – członek


2.3.5.  Powołuję namiestnictwo harcerskie i starszoharcerskie w składzie:
- hm. Piotr Lubaś – namiestnik
- phm. Radosław Kasprzyk – z-ca
- phm. Daniel Boczar – członek
- pwd. Piotr Lidwin – członek


2.3.6.  Powołuję hufcową Komisję Stopni Instruktorskich w składzie :
- hm. Danuta Bok – przewodnicząca
- hm. Dorota Jurczak – z-ca
- hm. Matylda Drzymała – członek
- hm. Marek Wójcik – członek


2.3.7.  Powołuję Zespół Kształcenia w składzie :
- hm. Danuta Bok – przewodnicząca
- hm. Kamila Frydrych – z-ca
- hm. Piotr Lubaś – członek
- pwd. Alina Basak – członek


2.3.8.   Powołuję Zespół ds. nagród i odznaczeń w składzie :
- hm. Stefania Zborowska – przewodnicząca
- hm. Jan Omachel – z-ca
- hm. Henryk Bogacz – sekretarz
- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz – członek


3.         Drużyny
3.1.      Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.2.     Zmiany organizacyjne
3.2.1.  Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad zuchowych Hufca Krosno, gromadę
zuchową  działającą przy Zespole Szkół Publicznych w Równem i nadaję jej numer 14 oraz
zatwierdzam nazwę „Mieszkańcy Galaktyki”.
3.3.    Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.  Mianuję dh. Barbarę Klechę drużynową 14 Gromady Zuchowej działającej przy Zespole Szkół
publicznych w Równem.
3.1.1.  Zatwierdzam plan Kampanii „Bohater” dla 2 DH oraz otwieram okres próbny do realizacji
zadań od października 2011r. do marca 2012r.


13.     Inne
13.1.  Na wniosek Komendy Kursu przyznaję ćw. Hubertowi Królikowskiemu dyplom ukończenia
kursu drużynowych drużyn harcerskich.


 


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP