Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L.1/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 02.06.2011

Rozkaz specjalny L.1/2012

Druhny i Druhowie!
Harcerstwo od ponad 100 lat wychowuje dzieci i młodzież. Ideały harcerskie nic nie straciły na wartości i w dobie obecnej. Służba Bogu Polsce i ludziom to nadal codzienność. Stawiając wymagania harcerstwo uczy zaradności i odpowiedzialności. Przez te wszystkie lata tysiące zuchów, harcerzy i instruktorów swoją postawą, rzetelną pracą oraz oddaniem potwierdziło skuteczność harcerskiej metody wychowawczej. Harcerstwo wychowało wielu wybitnych Polaków, ludzi kultury, społeczników, duchownych, a także bohaterów narodowych. Sylwetki wielu z nich są do dnia dzisiejszego wzorcem do naśladowania dla zuchów, harcerzy młodych instruktorów. Hufiec Krosno też może poszczycić się swoimi bohaterami, patronami  Janem Stanisławem Magurami, harcerzami patriotami, którzy za wierność Ojczyźnie w bardzo młodym wieku oddali życie. Ich nazwisko wpisało się w chlubną historię krośnieńskiego harcerstwa i pozostają oni w naszych sercach i pamięci jako najpiękniejszy symbol i wzór harcerskich cnót.


Druhny i Druhowie!

Nasi poprzednicy swoją postawą i rzetelną pracą dowiedli, iż harcerskie metody wychowawcze mają nieprzemijającą wartość. Dziś my, zuchy, harcerze i instruktorzy  Hufca ZHP Krosno świętując  jubileusz stulecia działalności w tym miejscu gdzie założona  została pierwsza drużyna skautowa upamiętniamy to wydarzenie odsłaniając tablicę pamiątkową ufundowaną przez samorząd i mieszkańców miasta Krosna.


Druhny i Druhowie!
O dokonaniach poprzednich pokoleń harcerskich Hufca  ZHP Krosno pamiętamy i pamiętać będziemy. Wyrażam głęboki szacunek i wdzięczność wszystkim moim poprzednikom, byłym komendantom Hufca. Bez ich zaangażowania, pasji działania i chęci służenia zuchom harcerzom i instruktorom nie byłaby możliwa tak piękna karta historii  krośnieńskiego harcerstwa. Dziękuję również komendantom byłej Chorągwi Krośnieńskiej w latach 1975 – 1992. Największe podziękowania  kieruję do drużynowych, którzy codzienną pracą wychowawczą  kształtowali i nadal kształtują charaktery swoich podopiecznych - zuchów i harcerzy.
Za służbę na rzecz krośnieńskiego harcerstwa wyrażam uznanie i podziękowanie wielu doświadczonym instruktorom. Ich życiowa mądrość i wiedza harcerska były i nadal są cennym wsparciem dla władz statutowych Hufca. Nasza działalność wspierana jest przez ludzi dobrej woli. Z każdym rokiem poszerza się grono naszych sojuszników, dołączają instytucje i organizacje, co jest wyrazem uznania dla naszej pracy, ale daje też impuls do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. Dziękuję władzom samorządowym, instytucjom państwowym i organizacjom za wsparcie i pomoc, a także rodzicom naszych zuchów i harcerzy za zaufanie jakim nas obdarzyli oddając pod opiekę swoje dzieci.


Druhny i Druhowie!
Pamiętając o  dokonaniach poprzednich pokoleń harcerskich Hufca Krosno nie mogę pominąć tych, którzy obecnie pełnią służbę instruktorską, czy też są zuchami lub harcerzami. Gorąco dziękuję za całoroczną służbę wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom oraz członkom władz statutowych Hufca. Wasza  praca i postawa to dowód wierności harcerskim ideałom oraz to, że chcemy dobrze zapisać się w kronikach krośnieńskiego harcerstwa.


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP