Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.2/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 29.03.2012

Rozkaz L.2/2012

1.        Zarządzenia i informacje
1.2.     Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że na podstawie przeprowadzonej ewidencji stan Hufca Krosno ilościowo przedstawia się następująco:
- zuchy – 180 członków
- harcerze – 362 członków
- instruktorzy, drużynowi, starszyzna i seniorzy – 85 os.

3.    Drużyny
3.1.    Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1.    Na podstawie paragr. 11. pkt. 2 Statutu ZHP na wniosek Rady Drużyny, Komenda Hufca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na posiada-nie sztandaru przez 19 Drużynę Harcerską im. J. Piłsudskiego w Jaszczwi.

7.    Mianowanie instruktorów
7.1.    Zamknięcie próby na stopień przewodniczki /przewodnika/
7.1.1.    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 marca 2012r. zamykam próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: sam. Magdalenie Pawul i sam. Agnieszce Podkulskiej i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.
7.2.    Otwarcie próby na stopień przewodniczki /przewodnika/.
7.2.1.    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 marca 2012r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: Kamili Rodzeń i Katarzynie Kołodziej oraz Hubertowi Królikowskiemu na stopień przewodnika.
7.2.2.    Opiekunem próby dla dh Katarzyny Kołodziej mianuję hm. Jana Omachla.

12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.    Dziękuję dh phm. Jolancie Muzyce i zespołom wspomagającym za zorganizowanie w Jedliczu Harcerskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej oraz uczestnikom imprezy za wzorową postawę sportowo – harcerską.
12. 2.    Dziękuję zespołowi drużynowych Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej za zorganizowanie spotkania gromad zuchowych z Gminy Jedlicze z okazji Imienin Zucha.

 CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP