Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.3/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 23.06.2012

Rozkaz L.3/2012

3.    Drużyny
3.2     Zmiany organizacyjne
3.2.3.     Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad hufca gromadę zuchową działającą przy Szkole Podstawowej w Lubatowej. Nadaję jej numer 16 oraz zatwierdzam nazwę „Słoneczne Promyczki”.
3.3.     Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.5.     Z dniem 27.06.2012r. mianuję druhnę Dorotę Nycz drużynową 16 gromady zuchowej „Słoneczne Promyki” działającej przy Szkole Podstawowej w Lubatowej.

7.    Mianowania instruktorów
7.5.     Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1.     Z dniem 23 czerwca 2012r. przyjmuję przewodniczkę Paulinę Wysocką w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

12.    Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.     Udzielam pochwały zuchom, harcerkom, harcerzom i drużynowym za stuprocentową obecność i godne reprezentowanie swoich środowisk podczas obchodów 100-lecia harcerstwa krośnieńskiego w dniu 2.06.2012r. w Krośnie.
12.2.     Udzielam pochwały członkom Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia harcerstwa krośnieńskiego za włożony wysiłek i trud który zaprocentował wspaniałą organizacją i głębokimi przeżyciami uczestników.
CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP