Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.5/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 13.10.2012

Rozkaz L.5/2012

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam Bożenę Lorens z pełnienia funkcji drużynową 15 GZ „Jagodowe Bractwo” działającej przy Zespole Szkół w Iwoniczu Zdroju.

3.3.2. Zwalniam dh. Urszulę Bar z pełnienia funkcji drużynowej 20 DH „Pagoda” działającej przy Zespole Szkół w Korczynie.

3.3.3. Mianuję dh. Jagodę Kuligę drużynową 20 DH „Pagoda” działającej przy Zespole Szkół w Korczynie.

5.3. Zwolnienia i mianowanie w Szczepach i Związkach Drużyn.

5.3.1. Zwalniam pwd. Grzegorza Mięsowicza z pełnienia funkcji komendanta Szczepu „Górskie Bractwo” działającego przy klasztorze o.o. Kapucynów w Krośnie.

5.3.2. Mianuję pwd. Wojciecha Kużmińskiego komendantem Szczepu „Górskie Bractwo” działającego przy klasztorze o.o. Kapucynów w Krośnie.

12. Pochwały i wyróżnienia.

12.1 Udzielam pochwały dh. hm. Piotrowi Lubasiowi za przygotowanie i prowadzenie koncertu 100-lecia harcerstwa krośnieńskiego pod hasłem „Historia Pieśnią Pisana”.

12.2. Udzielam pochwały wszystkim członkom zespołu koncertowego za wspaniałe wykonanie przedstawienia.

12.3 Składam serdeczne podziękowanie wszystkim którzy zaangażowali się w obchody 100-lecia harcerstwa krośnieńskiego: harcerzom, instruktorom i przyjaciołom harcerstwa.


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP