Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.4/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 29.09.2012

Rozkaz L.4/2012

12. Pochwały i wyróżnienia.

12.1. Na wniosek Kapituły Odznaczeń przyznaję złotą odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" dh. hm. Kamili Frydrych.

12.2. Srebrną odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" przyznaję dh. phm. Jadwidze Węgrzyn.

12.3. Brązową odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" przyznaję następującym druhnom i druhom:

1. pwd. Marii Wojtoń - członkini namiestnictwa zuchowego

2. phm. Jolancie Muzyce - Komendance Związku Drużyn w Jedliczu

3. phm. o. Patrykowi Jankiewiczowi - kapelanowi Hufca

4. pwd. Piotrowi Lidwinowi - członak Komendy Hufca

5. pwd. Stanisławowi Penarowi - drużynowemu 12 DH w Rymanowie

12.4. Za wzorową realizację programu harcerskiego w roku 2011/2012 udzielam pochwały następującym druhnom i druhom:

1. dh. Krystynie Bargieł

2. dh. Krystynie Kołodziej

3. pwd. Paulinie wysockiej

4. pion. Urszuli Bar

5. pion. Justynie Jureczko

6. ćw. Hubertowi Królikowskiemu

7. pwd. Grzegorzowi Mięsowiczowi


CZUWAJ!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP