Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.6/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 25.10.2012

Rozkaz L.6/2012
3.      Drużyny.

3.2
Zmiany organizacyjne.

3.2.3
Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy Szkole Podstawowej w Lubatowej i nadaję jej numer 16 oraz zatwierdzam nazwę „Leśne Bractwo”.

3.3    Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1
Mianuję dh. Renatę Stanisz drużynową 16 Drużyny Harcerskiej „Leśne Bractwo” działającej przy Szkole Podstawowej w Lubatowej.

hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP