Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L.7/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów
Krosno, 12.11.2012

Rozkaz L.7/2012
8.    Zaliczenie służby instruktorskiej.
8.1        Po spełnieniu wymagań statutowych ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok 2011/12 następującym Druhnom i Druhom:
1.    hm. Marek Aftanas-przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej
2.    phm. Alina Basak-skarbnik Hufca.
3.    hm. Waldemar Basak.
4.    hm. Marian Ciupka-członek Kręgu Seniorów.
5.    phm. Daniel Boczar- członek namiestnictwa harcerskiego.
6.    hm. Henryk Bogacz-sekretarz zespołu ds. nagród i odznaczeń.
7.    hm. Danuta Bok- przewodnicząca Hufcowej Kom. St. Instrukt.,członek Komendy Hufca.
8.    phm. Małgorzata Drzymała-członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
9.    hm. Kamila Frydrych- namiestniczka zuchowa.
10.    phm. Czesława Frank-członek zespołu promocyjnego Hufca.
11.    phm. Mirosława Głowacka- członek Komisji Rewizyjnej Hufca.
12.    phm.o. Patryk Jankiewicz- kapelan Hufca.
13.    hm. Dorota Jurczak-Drużynowa, członek Komendy Hufca.
14.    phm. Radosław Kasprzyk-członek namiestnictwa harcerskiego.
15.    pwd. Teresa Korona-Garbacik- Drużynowa.
16.    phm. Jolanta Krygowska-drużynowa.
17.    pwd. Wojciech Kuźmiński-Drużynowy.
18.    pwd. Piotr Lidwin-administrator danych osobowych, członek Komendy Hufca.
19.    hm. Piotr Lubaś-drużynowy, namiestnik harcerski.
20.    phm. Jolanta Muzyka-drużynowa, komendantka Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej.
21.    hm. Jan Omachel-drużynowy, komendant Szczepu, przewodniczący Kręgu Seniorów.
22.    pwd. Agata Podkul-drużynowa.
23.    hm. Kazimiera Parzych-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca.
24.    hm. Władysław Przybysz -zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca.
25.    phm. Mariola Twaróg-drużynowa.
26.    phm. Małgorzata Wach-drużynowa.
27.    hm. Jerzy Warchoł-członek Kręgu Seniorów.
28.    hm. Elżbieta Wawrzkiewicz- członek Komendy Hufca.
29.    phm. Jadwiga Węgrzyn-członek Kręgu Seniorów.
30.    pwd. Maria Wojtoń - członek namiestnictwa zuchowego.
31.    pwd. Łukasz Wójcik.
32.    hm. Marek Wójcik.
33.    pwd. Paulina Wysocka-drużynowa.
34.    hm. Stefania Zborowska-przewodnicząca zespołu ds. nagród i odznaczeń.

12.    Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1. Dziękuję Szczepowi „Górskie Bractwo” za wystawienie pocztu sztandarowego drużyny sztandarowej podczas miejskich obchodów Święta Niepodległości.
12.2. Dziękuję instruktorom i harcerzom Szczepu Harcerskiego  im. S. Filara w Krościenku Wyżnym oraz dh. Katarzynie Kołodziej za zorganizowanie biwaku z okazji Święta Niepodległości.

hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP