Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L1/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 24.01.2013 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L1/2013

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi L11/2012 z dnia 31.12.2012 r.

1. Podaję do wiadomości, że z dniem 1 grudnia 2012 r. przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób na stopień podharcmistrza Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Krośnie do dnia 30 listopada 2015 r.

2. Przyznaje Brązową Odznakę Kadry Kształcącej phm. Alinie Basak z Hufca ZHP w   Krośnie.

1.2. Informacje.

1.2.1. Podaję do wiadomości, że w wyniku aktualizacji stan osobowy Hufca wynosi 590 członków w tym 55 instruktorów.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza.

7.4.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.01.2013 r. otwieram pwd. Wojciechowi Kuźmińskiemu próbę na stopień podharcmistrza.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP