Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L2/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 21.02.2013 r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L2/2013


6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.

6.1.1. Z dniem 15 lutego 2013 r. zwalniam hm. Jana Omachla z pełnienia funkcji  komendanta zimowiska dochodzącego Szczepu w Krościenku Wyżnym.

6.1.2. Z dniem 15 lutego 2013 r. zwalniam phm. O. Patryka Jankiewicza z pełnienia funkcji komendanta zimowiska Szczepu Harcerskiego "Górskie Bractwo".

6.1.3. Zwalniam hm. Danutę Bok z funkcji komendantki warsztatów dla zastępowych.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza.

7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 lutego 2013 r.  zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Łukaszowi Wójcikowi.

12. Pochwały.

12.1. Udzielam pochwały członkowi Komendy Hufca pwd. Piotrowi Lidwinowi za prowadzenie strony internetowej Hufca oraz administrowanie danymi osobowymi członków Hufca.

13. Inne.

13.1. Na wniosek Rady Drużyny 1 DW "Cienie" zatwierdzam plan kampanii bohater i otwieram okres próbny od stycznia do czerwca 2013 r.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP