Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L3/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 22.03.2013 r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L3/2013


1.2    Informacje.
1.2.1. Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendy Kursu z dnia 20.03.2013r. przyznaję dyplom ukończenia kursu przewodnikowskiego dh. Kamili Rodzeń, ćw. Hubertowi Królikowskiemu i ćw. Maciejowi Maciejczykowi.

7.    Mianowanie instruktorów.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika/
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji  Stopni  Instruktorskich z dnia 21 marca 2013r. zamykam próbę na stopień przewodniczki Kamili Rodzeń i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.
7.1.2. Na wniosek Hufcowej Komisji  Stopni  Instruktorskich z dnia 21.03.2013r. zamykam próbę na stopień przewodnika następującym druhom:  ćw. Hubertowi Królikowskiemu oraz ćw. Maciejowi Maciejczykowi.

12.    Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1. Dziękuję drużynowym: 2 DH, 4 DH, 6 DH, 7 DH, 14 DH, 15 DH, 18 DH i 20 DH za przygotowanie drużyn do Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej.
12.1.2. Dziękuję drużynowej 11 DSH dh. Ewie Staroń za przygotowanie laureatki na Chorągwiany Konkurs Recytatorski.

13.    Inne.
13.1. Otwieram próbę na Stopień Harcerki Orlej pwd. Paulinie Wysockiej.
13.2. Otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej HO Justynie Jureczko.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP