Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L4/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 10.04.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L4/2013


1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia.
1.1.1. Zgodnie z §42 statutu ZHP zwołuje na dzień 14 maja 2013r. zbiórkę wyborczą, która odbędzie się w sali widowiskowej przy klasztorze O.O Kapucynów – ul. 3-go Maja 2 w Krośnie o godzi. 16.30.

1.1.2. Podaję listę uczestników zbiórki z czynnym prawem wyborczym:
1. hm. Marek Aftanas - przewodniczący K.R.Ch.
2. phm. Alina Basak - skarbniczka Hufca
3. phm. Daniel Boczar - czł. namiestnictwa harcerskiego
4. hm. Danuta Bok - przew. HKSI
5. Krystyna Bargieł - drużynowa
6. HO Aleksandra Berner - drużynowa
7. hm. Jan Borek - Komendant Hufca
8. hm. Henryk Bogacz - sekretarz ds. nagród i odznaczeń
9. Joanna Czekańska - drużynowa
10. hm. Kamila Frydrych - namiestniczka zuchowa
11. Alicja Gonet - drużynowa
12. Anna Gaweł - drużynowa
13. phm. o. Patryk Jankiewicz - kapelan Hufca
14. sam. Justyna Jureczko - drużynowa
15. hm. Dorota Jurczak - drużynowa
16. Zuzanna Józefczyk - drużynowa
17. pwd. Teresa Korona-Garbacik - drużynowa
18. pwd. Wojciech Kuźmiński - drużynowy
19. ćw. Hubert Królikowski - drużynowy
20. Katarzyna Kołodziej - drużynowa
21. Renata Zroska-Kalicińska - drużynowa
22. Barbara Klecha - drużynowa
23. Jagoda Kuliga - drużynowa
24. pwd. Piotr Lidwin - administrator danych osobowych
25. hm. Piotr Lubaś - drużynowy
26. phm. Jolanta Muzyka - Komendant Zw. Drużyn Jedlicze
27. Dorota Nycz - drużynowa
28. hm. Jan Omachel - Komendant Szczepu Krościenko
29. pwd. Agata Podkul - drużynowa
30. pwd. Stanisław Penar - drużynowy
31. hm. Kazimiera Parzych - przew. KRH
32. Katarzyna Prajsnar - drużynowa
33. hm. Władysław Przybysz - członek KRH
34. Renata Stanisz - drużynowa
35. Ewa Staroń - drużynowa
36. phm. Mirosława Świdrak - członek KRH
37. phm. Mariola Twaróg - drużynowa
38. phm. Małgorzata Wach - drużynowa
39. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - z-ca ds. organizacyjnych Hufca
40. hm. Marek Wójcik - z-ca przew. HKSI
41. pwd. Paulina Wysocka - drużynowa
42. hm. Stefania Zborowska - przew. Zesp. ds. odznaczeń     

 

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

Lista instruktorów Hufca ZHP Krosno z biernym prawem wyborczym zaproszonych na zbiórkę wyborczą w dn. 14.05.2013r.
1. hm. Marian Ciupka
2. hm. Czesława Frank
3. phm. Jolanta Krygowska
4. hm. Jerzy Warchoł
5. phm. Jadwiga Węgrzyn
6. phm. Łukasz Wójcik

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP