Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L5/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 29.04.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L5/2013

1.2.    Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że na Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcerskiej I miejsce zajęła 16 GZ „Słoneczne Promyczki” ze Szkoły Podstawowej z Lubatowej - drużynowa Dorota Nycz.
Również miejsce I zajęła 20 DH działająca przy Zespole Szkół w Korczynie-drużynowa Jagoda Kuliga.
Miejsce II zajęła 6 DSH im.S.Filara działająca w Gimnazjum w Krościenku Wyżnym-drużynowa pwd.Katarzyna Marszałek.
2.    Hufiec
2.3.    Powołanie Klubu

2.3.1. Z dniem 22.04.2013r. powołuję Harcerski Klub Ratowniczy Hufca Krosno w skład którego weszły następujące osoby:

1. Joanna Brynecka
2. Jadwiga Gromek
3. Weronika Klocek
4. pwd.Kamila Rodzeń
5. Milena Wyskiel
6. Angelika Szpiech
7. Agnieszka Pietrusiak
8. Artur Janik
9. Maciej Kilar
10. Krzysztof Drożdż
11. Tomasz Ślemp
12. Bartłomiej Meier
13. pwd. Hubert Królikowski

12.    Pochwały,wyróżnienia,nagrody
12.1. Dziękuję drużynowym: Dorocie Nycz, pion.Jagodzie Kulidze i pwd.Katarzynie Marszałek za wzorowe przygotowanie zuchów i drużyn harcerskich na Chorągwiany Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, który odbył się 13.04.2013r. w Przeworsku.
13.    Inne
13.1 Zamykam próbę na stopień Harcerki Rzeczpospolitej HO Justynie Jureczko.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP