Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L6/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 11.05.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L6/2013

2. Hufiec
2.1   Zwolnienia w komendzie Hufca
2.1.1
Zwalniam podharcmistrza Radosława Kasprzyka z członka namiestnictwa harcerskiego z dniem 11. 05. 2013 r.

2.2.    Mianowania w komendzie Hufca
2.2.1 Z dniem 11. 05 2013 r. mianuję podharcmistrza Łukasza Wójcika członkiem namiestnictwa harcerskiego.

12.   Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1. Na wniosek Kapituły Odznaczeń przyznaję złotą odznakę „Zasłużony dla Hufca Krosno” harcmistrzyni Dorocie Jurczak i harcmistrzowi Piotrowi Lubasiowi
12.2. Srebrną odznakę „Zasłużony dla Hufca Krosno” przyznaje harcmistrzyni Elżbiecie Wawrzkiewicz i harcmistrzowi Janowi Borkowi
12.3. Brązową odznakę „Zasłużony dla Hufca Krosno” przyznaję podharcmistrzyni Alinie Basak.
12.4. Brązową odznakę „Zasłużony dla Hufca Krosno” przyznaję przewodnikowi Wojciechowi Kuźmińskiemu

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP