Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L7/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 21.05.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L7/2013

1.2.    Informacje.
1.2.1 Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendy Kursu z dnia 21.05.2013r. przyznaję dyplom ukończenia  kursu przewodnikowskiego dh. Katarzyna Kołodziej.

7.    Mianowanie instruktorów.
7.1.    Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Instruktorskiej z dnia 22 maja 2013r. zamykam próbę na stopień przewodniczki i przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Kamilę Rodzeń i ćw. Huberta Królikowskiego.
7.1.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 maja 2013r. zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Katarzynę Kołodziej.

7.2.    Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 maja 2013r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: trop. Magdalenie Zajdel
oraz  trop. Karolinie Zawiszy.  Opiekunem druhen mianuję phm. Łukasza Wójcika.
7.2.2 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 maja 2013r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom: ćw. Mikołajowi Przetacznikowi oraz  ćw. Szymonowi Kowalowi. Opiekunem druhów mianuję phm.O. Patryka Jankiewicza.

7.    Mianowanie instruktorów.
7.5.    Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 1 czerwca 2013r. przyjmuję przewodniczkę Katarzynę Kołodziej w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.
7.5.2. Z dniem 1 czerwca 2013r. przyjmuję przewodniczkę Kamilę Rodzeń oraz przewodnika Huberta Królikowskiego w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

12.    Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1. Dziękuję kapelanowi phm.O.Patrykowi Jankiewiczowi za celebrę Mszy Świętej w dniu 11 maja 2013r.
12.2. Udzielam pochwały hm. Elżbiecie Wawrzkiewicz za sprawne organizacyjnie przeprowadzenie uroczystości z okazji 30-lecia nadania imienia Hufcowi.
12.3. Udzielam pochwały 2 Drużynie Harcerskiej z Krosna za oprawę liturgiczną Mszy Świętej i przygotowanie programu.
12.4. Udzielam pochwały 20 Drużynie Harcerskiej z Korczyny za występ artystyczny.
12.5. Dziękuję drużynowym, harcerkom, harcerzom za liczne uczestnictwo w uroczystości.
12.6. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia uroczystości.
12.7. Udzielam pochwały 2 DH z Krosna i Szczepowi Górskie Bractwo za przygotowanie gry historycznej poświęconej życiu i działalności bohaterów Hufca.

12.8.    Gratuluję drużynom za zajęcie następujących miejsc:
I miejsce:     2 DH z Krosna.
II miejsce:    18 DH z Łężan.
III miejsce:    13 DH z Krosna ze Szczepu Górskie Bractwo.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP