Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L8/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 10.06.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L8/2013

1.     Zarządzenia i informacje.
1.2.    Informacje.
1.2.1
Podaję do wiadomości, że obóz Hufca ZHP Krosno odbędzie się w dniach od 24 lipca do 7 sierpnia 2013r. w Woli Michowej.
Koszt obozu wynosi 500zł (pięćset złotych).
Jest możliwość uczestniczenia w krótszym terminie np. 5 do 7 dniowym.
2.    Hufiec.
2.3.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji i komend kursów.

2.3.1 Powołuję z dniem 10 czerwca 2013r. Komisję Inwentaryzacyjna w skład, której wchodzą następujące druhny i druhowie:
- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz – przewodnicząca
- hm. Danuta Bok – członek
- pwd. Piotr Lidwin – członek
- phm. Daniel Boczar – członek
2.3.2. Z dniem 10 czerwca 3013r. powołuję sztab akcji Letniej  w skład, którego wchodzą następujące druhny i druhowie:
- hm. Danuta Bok – pełnomocnik ds. akcji Letniej
- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz – członek ds. organizacyjnych
- hm. Jan Omachel – członek
- Magdalena Zajdel – członek ds. administracyjnych
- phm. Alina Basak – członek
3.    Drużyny
3.2.    Zmiany organizacyjne

3.2.3. Zamykam okres próby i przyjmuję w poczet Hufca Gromadę Zuchową, działającą przy Przedszkolu nr 2 w Krośnie i  nadaje jej nr 2 oraz zatwierdzam nazwę „Kwiatowa Rodzina”.
3.3.     Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję phm. Ewę Frydrych, drużynową 2 Gromady Zuchowej „Kwiatowa Rodzina” działającej przy Przedszkolu nr 2 w Krośnie.
12.     Pochwały, wyróżnienia i nagrody.
12.1 Dziękuję drużynowym za prace wolontariacką i realizację programu harcerskiego w roku 2012/2013.  

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP