Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L10/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 30.07.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L10/2013

2.    Hufiec.
2.1.    Zwolnienia i mianowania w hufcu.
2.1.1.
Zwalniam z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Ratowniczego Krosno Angelikę Szpiech.
2.1.2.
Mianuję szefem Harcerskiego Klubu Ratowniczego Krosno pwd. Huberta Królikowskiego.

7.    Mianowanie instruktorów.
7.1.    Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1.
Na wniosek Hufcowej Komisji Instruktorskiej zamykam próbę na stopień przewodnika ćw. Maciejowi Maciejczykowi oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. 


Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP