Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L11/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 19.09.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L11/2013

1.    Zarządzenia i informacje.
1.2.    Informacje.
1.2.1
Podaję do wiadomości, że Harcerski Start w Hufcu odbędzie się 28 września o godzinie 11.00 przy Szkole Podstawowej w Równem.

3.    Drużyny.
3.3.    Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1.
Zwalniam dh. Krystynę Bargieł z pełnienie funkcji drużynowej 10 Drużyny Harcerskiej „Leśna Brać” działającą przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3.3.2 Zwalniam pwd. Katarzynę Marszałek z pełnienie funkcji drużynowej 6 Drużyny Starszoharcerskiej działającej w Gimnazjum w Krościenku Wyżnym.
3.3.3. Zwalniam hm. Jana Omachla z pełnienie funkcji drużynowego 8 Drużyny Starszoharcerskiej działającej w Gimnazjum w Krościenku Wyżnym.
3.3.4. Zwalniam dh. Jagodę Kuligę z pełnienia funkcji drużynowej 20 Drużyny Harcerskiej „Pagoda” działającej przy zespole Szkół w Korczynie.
3.3.5. Mianuję dh. Gabrielę Józefczyk drużynową 6 Drużyny Starszoharcerskiej działającej przy Gimnazjum w Krościenku Wyżnym.
3.3.6. Mianuję dh. Michała Józefczyka drużynowym 8 Drużyny Starszoharcerskiej  im. Szarych Szeregów działającej przy Gimnazjum w Krościenku Wyżnym.
3.3.7. Mianuję Ninę Hanus drużynową 10 Drużyny Harcerskiej „Leśna Brać” działającą przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3.3.8. Mianuję dh. Karolinę Mięsowicz drużynową 20 Drużyny Harcerskiej „Pagoda” działającej przy Zespole Szkół w Korczynie.

7.    Mianowanie instruktorów.
7.1.    Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1.
Na wniosek Hufcowej Komisji Instruktorskiej z dnia 19 września 2013r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki następującym druhnom i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego:
-HO. Aleksandra Wojtowicz
-HO. Joanna Zawojska
-HO. Aleksandra Zawojska
-HO. Joanna Brynecka

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP