Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L12/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 14.10.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L12/2013

3.     Drużyny
3.2     Zmiany organizacyjne
3.2.1
Rozwiązuję 6 Gromadę Zuchową „Krasnoludki” działającą przy Szkole Podstawowej w Głowience.
3.2.2 Rozwiązuję 6 Drużynę Starszoharcerską im. Stanisława Filara działającą przy Gimnazjum Publicznym w Krościenku Wyżnym

3.3     Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1
Zwalniam druhnę Alicję Gonet z pełnienia funkcji drużynowej 6 GZ działającej przy Szkole Podstawowej w Głowience.
3.3.2 Zwalniam druhnę Gabrielę Józefczyk z pełnienia funkcji drużynowej z powodu rozwiązania 6 Drużynę Starszoharcerskiej
3.3.3 Powołuję druhnę Jadwigę Szajnę do pełnienia obowiązków komendantki Szczepu Harcerskiego im. Stanisława Filara w Krościenku Wyżnym

8.     Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1
Po spełnieniu wymagań statutowych ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok 2012/2013 następującym druhom i druhnom:
1.    hm.     Marek         Aftanas         przewodniczący KRChorągwi
2.    phm.     Alina         Basak             skarbniczka hufca
3.    phm.     Daniel         Boczar         członek namiestnictwa harcerskiego
4.    hm.     Henryk     Bogacz         sekretarz Zespołu d/s Odznaczeń
5.    hm.     Danuta     Bok             przewodnicząca HKSI
6.    hm.    Jan        Borek            Komendant Hufca Krosno
7.    hm.     Marian     Ciupka         członek Kręgu Seniora
8.    phm.     Czesława     Frank             członek Zespołu Promocyjnego Hufca
9.    hm.     Kamila     Frydrych         namiestniczka zuchowa
10.    phm.     Ewa         Frydrych         drużynowa
11.    phm.     o. Patryk     Jankiewicz         kapelan Hufca
12.    hm.     Dorota     Jurczak         drużynowa
13.    phm.     Józef         Kaczor         członek Kręgu Seniora
14.    phm.     Radosław     Kasprzyk
15.    pwd.     Katarzyna     Kołodziej         drużynowa
16.    pwd.     Hubert     Królikowski
17.    pwd.     Wojciech     Kuźmiński         komendant Szczepu GB
18.    phm.     Jolanta     Krygowska         drużynowa
19.    pwd.     Piotr         Lidwin         administrator danych osobowych
20.    hm.     Piotr         Lubaś             drużynowy, Namiestnik Harcerski
21.    phm.     Jolanta     Muzyka         drużynowa
22.    hm.     Jan         Omachel         Przewodniczący Kręgu Seniorów
23.    hm.     Kazimiera     Parzych         przewodnicząca KRH
24.    pwd.     Magdalena     Pawul
25.    pwd.     Wojciech     Pawul
26.    pwd.     Stanisław     Penar             drużynowy
27.    pwd.     Agnieszka     Podkulska
28.    hm.     Władysław     Przybysz         członek KRH
29.    phm.     Mirosława     Świdrak         członek KRH
30.    phm.     Mariola     Twaróg         drużynowa
31.    phm.     Małgorzata     Wach             drużynowa
32.    hm.     Elżbieta     Wawrzkiewicz     z-ca Komendanta Hufca
33.    phm.     Jadwiga     Węgrzyn         członek Kręgu Seniora
34.    pwd.     Maria         Wojtoń         członek namiestnictwa zuchowego
35.    phm.     Łukasz     Wójcik         członek namiestnictwa harcerskiego
36.    hm.     Marek         Wójcik         z-ca przewodniczącego HKSI
37.    pwd.     Paulina     Wysocka         drużynowaCzuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP