Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L13/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 21.10.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L13/2013

 

1.    Zarządzenia i informacje                                                                                                            
1.1.    Zarządzenia
1.1.1.
Zgodnie z §49 Statutu ZHP uchwałą Komendy Hufca z dnia 8 października 2013 r. zwołuję na dzień 23 listopada 2013 r. Zjazd Sprawozdawczy, który odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. i S. Magurów w Krośnie o godz. 10.00.

1.1.2. Podaję listę uczestników Zjazdu:
1. hm. Marek Aftanas - przewodniczący KRChorągwi
2. phm. Alina Basak - skarbniczka hufca
3. phm. Daniel Boczar - członek namiestnictwa
4. hm. Henryk Bogacz - sekretarz Zespołu d/s Odznaczeń
5. hm. Danuta Bok - przewodnicząca HKSI
6. hm. Jan Borek - Komendant Hufca Krosno
7. Joanna Bryszecka - drużynowa
8. hm. Marian Ciupka - członek Kręgu Seniora
9. phm. Czesława Frank - członek Zespołu Promocyjnego Hufca
10. hm. Kamila Frydrych - namiestniczka zuchowa
11. phm. Ewa Frydrych - drużynowa
12. phm. o. Patryk Jankiewicz - kapelan Hufca
13. Zuzanna Józefczyk - drużynowa
14. Justyna Jureczko - drużynowa
15. hm. Dorota Jurczak - drużynowa
16. phm. Józef Kaczor - członek Kręgu Seniora
17. phm. Radosław Kasprzyk
18. Barbara Klecha - drużynowa
19. pwd. Katarzyna Kołodziej - drużynowa
20. pwd. Hubert Królikowski - drużynowy
21. pwd. Wojciech Kuźmiński - komendant Szczepu GB
22. phm. Jolanta Krygowska - drużynowa
23. pwd. Piotr Lidwin - administrator danych osobowych
24. hm. Piotr Lubaś - drużynowy, Namiestnik Harcerski
25. phm. Jolanta Muzyka - drużynowa
26. hm. Jan Omachel - Przewodniczący Kręgu Seniorów
27. hm. Kazimiera Parzych - przewodnicząca KRH
28. pwd. Magdalena Pawul
29. pwd. Wojciech Pawul
30. pwd. Stanisław Penar - drużynowy
31. pwd. Agnieszka Podkulska
32. Katarzyna Prajznar - drużynowa
33. hm. Władysław Przybysz - członek KRH
34. Ewa Staroń - drużynowa
35. phm. Mirosława Świdrak - członek KRH
36. phm. Mariola Twaróg - drużynowa
37. phm. Małgorzata Wach - drużynowa
38. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - z-ca Komendanta Hufca
39. phm. Jadwiga Węgrzyn - członek Kręgu Seniora
40. pwd. Maria Wojtoń - członek namiestnictwa zuchowego
41. phm. Łukasz Wójcik - członek namiestnictwa harcerskiego
42. hm. Marek Wójcik - z-ca przewodniczącego HKSI
43. pwd. Paulina Wysocka - drużynowa

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP