Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L1/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 11.05.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz specjalny L. 1/2013

Druhny i Druhowie!

Wśród wielu  wydarzeń ważnych dla krośnieńskiego harcerstwa, które w roku ubiegłym obchodziło 100 lecie swojej  działalności wybija się rocznica  nadania imienia Jana i Stanisława Magurów naszemu Hufcowi. Już 30 lat możemy szczycić się bohaterami o tak krótkim ale bogatym życiorysie , który cały był wypełniony ideą służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Druhny i Druhowie!

Zawierucha wojenna dla naszego kraju była wydarzeniem tragicznym w skutkach, a dla ówczesnego pokolenia harcerek i harcerzy okresem wymagającym wierności ideałom harcerskim, odwagi, poświęcenia, dzielności i wewnętrznego zdyscyplinowania. Był to okres, kiedy służba Polsce, pomoc bliźnim, lojalność i braterstwo wymagały często najwyższej ofiary. Ofiarę taką złożyli bohaterowie naszego Hufca - Jan i Stanisław Magurowie.  Miedzy innymi dzięki nim - dziś my – harcerskie pokolenie XXI wieku żyjemy w wolnej Ojczyźnie.
Nazwiska naszych bohaterów zostały wpisane w chlubną kartę historii Związku Harcerstwa Polskiego. Już na zawsze pozostaną oni w naszych sercach i pamięci jako najpiękniejszy symbol i wzór cnót harcerskich.

Niech ich postawa będzie przykładem dla zuchów i harcerzy. Nie zapominamy również o harcerkach i harcerzach, którzy w trudnych dla Ojczyzny chwilach wspaniale zdali egzamin z patriotyzmu.

Budując przyszłość własną i naszej Ojczyzny, realizujmy nasze marzenia i ideały harcerskich pokoleń. Ich postawy są wartościami ponadczasowymi. Powinny być zawsze wzorem i wyznacznikiem naszego postępowania.

Krośnieński Hufiec z honorem nosi imię Jana i Stanisława Magurów.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP