Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L15/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 09.12.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L15/2013

 

1.       Zarządzenia i informacje
1.2.    Informacje

1.2.1. Na wniosek Namiestnictwa Zuchowego informuję o decyzji komendy Hufca z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia gromad zuchowych do zdobywania Odznaki Chorągwianej w roku 2013/14.
Podaję wykaz gromad:
1. 2 GZ - Kwiatowa Rodzina - Krosno
2. 3 GZ – Wesołe Skrzaty - Krosno
3. 4 GZ – Wesołe Pląsy - Iwonicz
4. 5 GZ – Wesoła Gromada - Iskrzynia
5. 11 GZ - Laskowe Orzeszki – Jedlicze
6. 13 GZ – Jaśliskie Skrzaty - Jaśliska
7. 14 GZ – Mieszkańcy Galaktyki - Równe
8. 15 GZ – Jagodowe Bractwo - Iwonicz
9. 16 GZ – Słoneczne Promyki - Lubatowa
10. 18 GZ – Smerfowa Gromada ze Smerfowego Lasu - Jaszczew
11. 20 GZ – Leśne Skrzaty – Krościenko Wyżne

2. Hufiec
2.1. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Mianuję z dniem 9 grudnia 2013r. następujące druhny i druhów  w skład namiestnictwa harcerskiego.    
1. hm. Piotr Lubaś – przewodniczący
2. phm. Łukasz Wójcik – z-ca
3. pwd. Katarzyna Kołodziej – członek
4. pwd. Paulina Wysocka - członek

7. Mianowania  instruktorów 
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.3.1.
Na wniosek Komisji stopni instruktorskich z dnia 3 grudnia 2013r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Piotrowi Lidwinowi.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.
Wyróżniam następujące gromady zuchowe za aktywny udział w Zuchowych Spotkaniach Jesiennych:
1. 2 GZ – „Kwiatowa Rodzina” – z Krosna
2. 3 GZ – „Wesołe Skrzaty” –  z Krosna
3. 5 GZ – „Wesoła Gromada” – z Iskrzyni
4. 11 GZ – „Laskowe Orzeszki” – z Jedlicza
5. 14 GZ – „Mieszkańcy Galaktyki”  - z Równego
6. 16 GZ – „Słoneczne Promyki” – z  Lubatowej
7. 18 GZ – „Smerfowa Gromada ze Smerfowego Lasu” – z Jaszczwi
8. 20 GZ – „Leśne Skrzaty” – z Krościenka Wyżnego

12.2. Dziękuję następującym drużynowym gromad zuchowych:

- phm. Ewie Frydrych
- phm. Małgorzacie Wach
- Zuzannie Józefczyk
- phm. Jolancie Muzyce
- Barbarze Klecha
- Dorocie Nycz
- phm. Marioli  Twaróg
- Renacie Zroskiej – Kalicińskiej
za wspaniałe przygotowanie gromad do X Konkursu Piosenki Jesiennej i Konkursu „Najpiękniejsza jesień”.

12.3 Dziękuję druhnom:
phm. Marioli Twaróg i phm. Jolancie Krygowskiej za zorganizowanie zabawy andrzejkowej dla zuchów z gromad działających w Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej.

12.4. Dziękuję dh. hm. Kamili Frydrych za wzorowe przygotowanie imprez zuchowych na szczeblu Hufca w roku harcerskim 2012/13 oraz wykonanych ręcznie misternych dyplomów dla zuchów i gromad.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP