Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L16/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Krosno, 20.12.2013r.
Komendant Hufca Krosno
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L16/2013

 

2.        Hufiec
2.1      Zwolnienia w Komendzie Hufca

2.1.1. Zwalniam phm. Matyldę Drzymałę z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 20 grudnia 2013r.
2.1.2. Zwalniam hm. Stefanię Zborowską z pełnienia obowiązków Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń.

2.2      Mianowanie  w Komendzie Hufca
2.2.1.
Z dniem 20 grudnia 2013r. dh.phm. Jolantę Krygowską w skład Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
2.3.     Powołanie Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń
2.3.1   Z dniem 20 grudnia 2013r. powołuje Zespół d/s Nagród i Odznaczeń
- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz  - przewodnicząca
- hm. Henryk Bogacz - sekretarz
- hm. Jan Omachel - członek

3.         Drużyny
3.3       Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1
Zwalniam dh. Aleksandrę Berner z pełnienia funkcji drużynowej 3 Drużyny Harcerskiej im. J. Hallera.
3.3.2. Mianuje dh. pion. Zuzannę Machowską drużynową 3 Drużyny Harcerskiej im. gen. J. Hallera Działającą przy Kościele O.O Kapucynów w Krośnie.

7.          Mianowanie instruktorów
7.1.       Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika.
7.1.1.
Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej z dnia 19 września 2013r. zamykam próbę i przyznaje stopień przewodniczki następującym druhnom:
- HO Aleksandrze Zawojskiej,
- HO Joannie Zawojskiej,
- HO Aleksandrze Wojtowicz,
- HO Joannie Bryneckiej oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

Czuwaj !
hm. Jan Borek

 

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP