Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L1/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 25.02.2014 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L1/2014

 

3.     Drużyny.
3.2.   Zmiany organizacyjne.
3.2.1.
Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej działającej przy Przedszkolu    Samorządowym w Korczynie.

3.3.    Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.2.1.
Mianuję pwd. Sabinę Pelczar drużynową próbnej Gromady Zuchowej działającej w   Przedszkolu w Korczynie.

12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1.
Udzielam pochwały za wzorowe przygotowanie organizacyjne i programowe zlotu Hufca ZHP z okazji Dnia Myśli Braterskiej następującym druhnom i druhom: pwd. Paulinie Wysockiej, dh. Magdalenie Zajdel, dh. Karolinie Zawiszy, phm. Łukaszowi Wójcikowi.
12.2. Udzielam pochwały ćw. Michałowi Józefczykowi za solidne pełnienie funkcji oboźnego w czasie zlotu Hufca ZHP Krosno z okazji Dnia Myśli Braterskiej.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP