Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz specjalny L1/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 22.02.2014 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz specjalny L1/2014

Druhny i Druhowie!

Braterstwo to nasza służba, czas który dajemy drugiemu człowiekowi. Za tę służbę i harcerską pasję dziękuje wszystkim instruktorom. Wyrażam uznanie za to, że codziennie udowadniacie, iż warto proponować innym to co jest najcenniejsze czyli przyjaźń i zrozumienie.

W imieniu Komendy Hufca szczególnie dziękuję Druhowi hm. Janowi Omachlowi za wieloletnie pełnienie funkcji drużynowego i Komendanta Szczepu w Krościenku Wyżnym.

Szczególnie dziękuję następującym Druhnom i Druhowi za systematyczną pracę metodyczną z gromadami zuchowymi i drużynami harcerskimi:
- phm. Ewie Frydrych-drużynowej 2 Gromady Zuchowej "Kwiatowa Rodzina" z Krosna,
- phm. Małgorzacie Wach - drużynowej 3 gromady Zuchowej "Wesołe Skrzaty" z Krosna,
- dh. Barbarze Klecha – drużynowej 14 Gromady Zuchowej "Mieszkańcy galaktyki" działającej przy Szkole Podstawowej w Równem,
- dh. Dorocie Nycz – drużynowej 16v Gromady Zuchowej "Słoneczne Promyczki" pracującej przy Szkole Podstawowej w Lubatowej,
- hm. Dorocie Jurczak – drużynowej 18 DH im. Stefana Czarnieckiego w Łężanach,
- hm. Piotrowi Lubasiowi – drużynowemu 19 DH im. Józefa Piłsudskiego w Jaszczwi,
- pwd. Katarzynie Kołodziej – drużynowej 14 DH „Watra” w Równem,
- HR Justynie Jureczko – drużynowej 4 DH im. Szarych Szeregów w Krośnie.

Życzę wszystkim nieustannego zapału w harcerskiej pracy oraz satysfakcji z realizacji wyznaczonych sobie celów. Braterskie pozdrowienia przekazuje też wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom Hufca ZHP Krosno.


Czuwaj!
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP