Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L3/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 10.05.2014 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L3/2014

1.    Zarządzenia i informacje:
1.2.    Informacje:
1.2.1.
Podaje do wiadomości, że hufcowy obóz harcerski odbędzie się na stanicy w Woli Michowej w terminie od 1 do 15 lipca 2014r.

7. Mianowania instruktorów:
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika:
7.2.1.
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodniczki sam. Jadwidze Szajnie.
7.2.2. Mianuję hm. Marka Aftanasa opiekunem próby dh Jadwigi Szajny.
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika ćw. Michałowi Józefczykowi.
7.2.4. Mianuję hm. Jana Omachla opiekunem próby dh Michała Józefczyka.

12. Pochwały , wyróżnienia, nagrody:
12.1.
Na wniosek Kapituły Odznaczeń przyznaję złotą odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" hm. Henrykowi Bogaczowi, i hm. Markowi Aftanasowi.
12.2. Srebrną odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno" phm. Piotrowi Lidwinowi.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP