Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L4/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 10.06.2014 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L4/2014

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.3. Powołanie i rozwiązywanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1.
Powołuje z dniem 9 czerwca 2014r. Sztab Akcji Letniej 2014r. i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
hm. Jan Omachel – szef sztabu
hm. Danuta Bok – członek
hm. Elżbieta Wawrzkiewicz – członek
phm. Alina Basak
phm. Piotr Lidwin

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1.
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 czerwca 2014r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom: Andrzejowi Pietrasiakowi, Bartłomiejowi Meierowi, Tomaszowi Glempowi, Kamilowi Woźniakowi. Opiekunami druhów mianuję phm. o. Patryka Jankiewicza, phm. Alinę Basak, phm. Daniela Boczara.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.3.1.
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 czerwca 2014r. zamykam próbę na stopień podharcmistrza pwd. Wojciechowi Kuźmińskiemu – komendantowi Szczepu „Górskie Bractwo” w Krośnie.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.4.1.
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 czerwca 2014r. otwieram pwd. Marii Wojtoń próbę na stopień podharcmistrzyni.
7.4.2. Opiekunką druhny mianuję hm. Kamilę Frydrych.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.
Dziękuję hm. Piotrowi Lubasiowi za zorganizowanie i przeprowadzenie XV Harcerskiej Gry Techniczno-Sprawnościowej.
12.2. Dziękuję hm. Kamili Frydrych za przygotowanie reprezentacji hufca na Zlot Zuchów z okazji 100-lecia Ruchu Zuchowego.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP