Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L5/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 12.08.2014 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L5/2014

1. Zarządzenie i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Na podstawie paragrafu 50 Statutu ZHP ust. 1 pkt 1 Komenda Hufca ZHP w Krośnie podjęła uchwałę nr 4/2014 z dnia 12.08.2014 o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego hufca, który odbędzie się 11.09.2014 r. o godzinie 16.00 w lokalu Komendy Hufca w Krośnie przy ul. Prochownia 4. Celem zjazdu nadzwyczajnego hufca będzie wybór delegatów na zjazd zwykły chorągwi.

1.1.2 Podaje listę uczestników zjazdu nadzwyczajnego z czynnym prawem wyborczym:

1. hm. Marek Aftanas Przewodniczący KRH
2. phm. Alina Basak - Skarbniczka Hufca
3. phm. Daniel Boczar - Członek Namiestnictwa Harcerskiego
4. hm. Danuta Bok - Przewodnicząca HKSI
5. Krystyna Bargieł - Drużynowa
6. hm. Jan Borek - Komendant Hufca
7. hm. Henryk Bogacz - Sekretarz Rady Przyjaciół Harcerstwa
8. hm. Kamila Frydrych - Namiestniczka zuchowa
9. phm. Ewa Frydrych - Drużynowa
10. phm. o. Patryk Jankiewicz - Kapelan hufca
11. HR Justyna Jureczko - Drużynowa
12. hm. Dorota Jurczak - Drużynowa
13. Zuzanna Józefczyk - Drużynowa
14. Michał Józefczyk - Drużynowy
15. phm. Jolanta Krygowska - Członek HKSI
16. phm. Wojciech Kuźmiński - Komendant szczepu
17. pwd. Katarzyna Kołodziej - Drużynowa
18 Renata Zroska-Kalicińska - Drużynowa
19. hm. Piotr Lubaś - Drużynowy
20. phm. Piotr Lidwin - Administrator danych osobowych
21. phm. Jolanta Muzyka - Komendantka Związku Drużyn
22. hm. Jan Omachel - Komendant Kręgu Seniorów
23. hm. Kazimiera Parzych - Przewodnicząca KRH
24. pwd. Stanisław Penar - Drużynowy
25. Katarzyna Prejznar - Drużynowa
26. hm. Władysław Przybysz - Członek KRH
27. Ewa Staroń - Drużynowa
28. phm. Mirosława Świdrak - Członek KRH
29. Jadwiga Szajna - Komendantka szczepu
30. phm. Mariola Twaróg - Drużynowa
31. phm. Małgorzata Wach - Drużynowa
32. hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - Z-ca Kom. Ds. organizacyjnych
33. hm. Marek Wójcik - Z-ca Przewodniczącego HKSI
34. phm. Łukasz Wójcik - Członek Namiestnictwa Harcerskiego
35. pwd. Paulina Wysocka - Drużynowa
36. pwd. Maria Wojtoń - Członek Namiestnictwa Zuchowego


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP