Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L6/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 27.10.2014 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L6/2014

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1
Rozwiązuję 7 GZ „Baśniowa Rodzina” działającą przy Zespole Szkół w Jedliczu
3.2.2 Rozwiązuję 12 GZ „Leśne Grzybki” działającą przy Szkole Podstawowej w Rogach

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1
Z dniem 27.10.2014r. zwalniam pwd. Izabelę Jamrozy – Motykę z pełnienia funkcji drużynowej 7 GZ „Baśniowa drużyna” działającej przy Zespole Szkół w Jedliczu.
3.3.2 Zwalniam dh. Beatę Bałukę z funkcji drużynowej 12 GZ „Leśne grzybki” działającej przy Szkole Podstawowej w Rogach.
3.3.3 Zwalniam z funkcji drużynowej 3 DH im. gen. J. Hallera pion. Zuzannę Machowską.
3.3.4 Zwalniam z funkcji drużynowego 9 KDSH im. Batalionu Szturmowego „Parasol” dh. Oskara Pelczara.
3.3.5 Zwalniam dh. Ninę Hanus z pełnienia funkcji drużynowej 10 DH „Leśna Brać” działającej przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu. 
3.3.6 Zwalniam dh. Karolinę Mięsowicz z funkcji drużynowej 20 DH „Pagoda” działającej przy Zespole Szkół w Korczynie.
3.3.7 Mianuję dh. Bożenę Lorenc drużynową 4 GZ „Wesołe Pląsy” działającej przy Zespole Szkół w Iwoniczu Zdroju.
3.3.8 Mianuję wyw. Kamila Woźniaka drużynowym 3 DH im. gen. J. Hallera działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.9 Mianuję HO Szymona Kowala drużynowym 9 KDSH im. Batalionu Szturmowego „Parasol” działającej przy Kościele oo. Kapucynów w Krośnie.
3.3.10 Mianuję dh. Krystynę Bargieł drużynową 10 DH „Leśna Brać” działającej przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3.3.11 Mianuję drużynowa 20 DH „Pagoda” działającej przy Zespole Szkół w Korczynie dh. Małgorzatę Prajsnar.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1 Po spełnieniu wymagań statutowych ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok 2013/2014 następującym druhom i druhnom:
1.
hm. Marek Aftanas - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi
2. phm. Alina Basak - skarbniczka Hufca
3. phm. Daniel Boczar - członek namiestnictwa harcerskiego
4. hm. Henryk Bogacz - sekretarz Hufcowego Zespołu ds. Odznaczeń
5. hm. Danuta Bok - przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instrukt.
6. hm. Marian Ciupka - członek Kręgu Seniorów
7. phm. Czesława Frank - członek Zespołu Promocyjnego Hufca
8. phm. Ewa Frydrych - drużynowa
9. hm. Kamila Frydrych - namiestnicza zuchowa
10. phm. O. Patryk Jankiewicz - kapelan Hufca
11. hm. Dorota Jurczak - drużynowa, członek Hufcowej Komisji Stopni Instrukt.
12. phm. Radosław Kasprzyk   
13. pwd. Katarzyna Kołodziej - drużynowa
14. pwd. Hubert Królikowski
15. phm. Jolanta Krygowska - członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
16. phm. Wojciech Kużmiński - komendant Szczepu „Górskie Bractwo”
17. phm. Piotr Lidwin - Administrator danych osobowych
18. hm. Piotr Lubaś - drużynowy, namiestnik harcerski
19. phm. Jolanta Muzyka - drużynowa
20. hm. Jan Omachel - przewodniczący Kręgu Seniorów
21. hm. Kazimiera Parzych - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca
22. pwd. Stanisław Penar - drużynowy
23. hm. Władysław Przybysz - członek Komisji Rewizyjnej Hufca
24. phm. Mirosława Świdrak - członek Komisji Rewizyjnej Hufca
25. phm. Mariola Twaróg - drużynowa
26. phm. Małgorzata Wach - drużynowa
27. hm. Elzbieta Wawrzkiewicz- Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
28. phm. Jadwiga Węgrzyn - członek Kręgu Seniorów
29. phm. Maria Wojtoń - członek Namiestnictwa Zuchowego
30. phm. Łukasz Wójcik - członek Namiestnictwa Harcerskiego
31. hm. Marek Wójcik - z-ca przew. Hufcowej Komisji Stopni Instrukt.
32. pwd. Aleksandra Wojtowicz
33. pwd. Paulina Wysocka - drużynowa
34. pwd. Aleksandra Zawojska   
35. pwd. Joanna Zawojska

13. Inne
13.1
Otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej pwd. Hubertowi   Królikowskiemu.
13.2 Opiekunem próby mianuję HR Justynę Jureczko.

Czuwaj!
hm. Jan Borek   

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP