Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L7/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 25.11.2014 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L7/2014

2. Hufiec.
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca.
2.2.1. Powołuję komendę Warsztatów Wędrowniczych „Zapaleńcy” odbywających się w dniach 28-30.11.2014r. w Jaszczwi w składzie:
phm. Łukasza Wójcika - komendant szkolenia
pwd. Paulina Wysocka HO – członkini zespołu
Magdalena Zajdel  – członkini zespołu
Karolina Zawisza – członkini zespołu

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika.
7.1.1.
Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.11.2014r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhów: HO Szymona Kowala i HO Mikołaja Przetacznika.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki.
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 listopada 2014r. otwieram próbę na stopień przewodniczki sam. Brygidzie Bożek. Opiekunem druhny mianuję
hm. Piotra Lubasia.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1.
Dziękuję dh. hm. Piotrowi Lubasiowi za przygotowanie organizacyjne i programowe Święta Niepodległości Polski.
12.2. Dziękuję dh. phm. Wojciechowi Kuźmińskiemu za wystawienie Drużyny Sztandarowej podczas uroczystości miejskiej z okazji Dnia Niepodległości Polski.
12.3. Dziękuję dh. HR Justynie Jureczko za przygotowanie programu dla środowiska z okazji Święta Niepodległości.

13. Inne
13.1.
Zamykam okres próby i przyznaję stopień Harcerki Orlej dh. pwd. Paulinie Wysockiej.
13.2. Skreślam z ewidencji z Kręgu Seniorów następujące Druhny i Druha: Halinę Bęben, Halinę Brymerską, hm. Jerzego Warchoła ze względów zdrowotnych oraz Marię Godek, która odeszła na wieczną wartę.

Czuwaj!
hm. Jan Borek   

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP