Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L8/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 22.12.2014 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L8/2014

2.    Hufiec
2.2.    Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.2.2.
Rozwiązuję komendę Warsztatów Wędrowniczych "Zapaleńcy" 2014 odbywających się w dniach 28-30.11.2014 r. w Jaszczwi w składzie:
phm. Łukasz Wójcik HR - komendant warsztatów,
pwd. Paulina Wysocka HO - członkini komendy,
Magdalena Zajdel - członkini komendy,
Karolina Zawisza - członkini komendy.

7.     Mianowanie Instruktorów
7.5.    Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1.
Z dniem 22 grudnia 2014 przyjmuję przewodników: Szymona Kowala i Mikołaja Przetacznika w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.
Udzielam pochwały za organizację Warsztatów Wędrowniczych "Zapaleńcy" 2014 oraz przeprowadzenie zajęć podczas ich trwania następującym druhnom i druhom:
phm. Łukaszowi Wójcikowi HR,
pwd. Paulinie Wysockiej HO,
dh. Magdalenie Zajdel,
dh. Karolinie Zawiszy,
12.2.
Udzielam pochwały za przeprowadzenie zajęć podczas Warsztatów Wędrowniczych „Zapaleńcy 2014” druhowi phm. Wojciechowi Kuźmińskiemu.

13. Inne
13.1.
Otwieram druhnie Paulinie Wysockiej HO próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej.

Czuwaj!
hm. Jan Borek   

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP