Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L2/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 03.02.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L2/2015

 

2. Hufiec
2.3. Powołanie  i  rozwiązanie  sztabów komisji komend kursów.
2.3.1. Powołuję z dniem 17.02.2015r. Komendę  Zlotu z okazji obchodów Dnia Myśli Braterskiej  w  dniach od  20-22.02.2015r. w składzie :

1) Pwd. Paulina Wysocka - komendantka     
2) Phm. Łukasz   Wójcik - członek  
3) sam. Karolina  Zawisza - członkini
4) pion. Magdalena  Zajdel - członkini

7. Mianowanie Instruktorów      
7.2. Otwarcie próby  na stopień Przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Hufcowej  Komisji  Stopni  Instruktorskich  16.02.2015r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

- sam. Wiktorii  Polak
- HR. Justynie  Jureczko       
- sam. Annie Królikowskiej    
- sam. Wiktorii  Urban
- HO. Aleksandrze  Świątek

7.2.2. Opiekunami Druhen mianuję :
- hm.    Dorotę   Jurczak
- hm.     Piotra    Lubasia 
- phm.   Alinę      Basak
- hm.      Jana    Omachla

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.4.1.
Na wniosek   Hufcowej   Komisji   Stopni  Instruktorskich z dnia  16.02.2015r. otwieram  próbę na stopień podharcmistrzyni  pwd. Paulinie Wysockiej.
7.4.2. Opiekunem  druhny  mianuję  hm. Elżbietę  Wawrzkiewicz.

13. Inne  
13.1.
Otwieram próbę ćw. Michałowi Józefczykowi  na  stopień  Harcerza Orlego.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP