Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L3/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 04.03.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L3/2015

 

2.     Hufiec
2.3     Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1     Rozwiązuję sztab obchodów Dnia Myśli Braterskiej

- pwd. Paulina Wysocka – szef sztabu
- phm Łukasz Wójcik – członek
- sam. Karolina Zawisza – członkini
- pion. Magdalena Zajdel – członkini

2.3.2     Powołuję sztab Turnieju Halowej Piłki Nożnej, w skład którego weszły następujące druhny i druh:
- HO Justyna Jureczko – szef sztabu
- phm. Mariola Twaróg – członek
- phm. Jolanta Krygowska – członek
- phm. Piotr Lidwin – członek

3.     Drużyny
3.2     Zmiany organizacyjne
3.2.1
Rozwiązuję 15 Gromadę Zuchową „Jagodowe Bractwo” działającą przy Zespole  Szkół w Iwoniczu Zdroju.
3.2.2 Rozwiązuję 16 Drużynę Harcerską działającą przy Szkole Podstawowej w Lubatowej.

3.3     Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1
Zwalniam dh. Lidię Rachwał z pełnienia funkcji drużynowej 15 Gromady Zuchowej.
3.3.2 Zwalniam dh. Renatę Stanisz z pełnienia funkcji drużynowej 16 Drużyny Harcerskiej

13.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody
13.1
Dziękuję dh. pwd. Paulinie Wysockiej, sam. Karolinie Zawiszy, pion. Magdalenie Zajdel i phm. Łukaszowi Wójcikowi za przygotowanie organizacyjne i programowe Hufcowego Dnia Myśli Braterskiej.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP