Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L4/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 28.04.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L4/2015

 

1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że przy Hufcu ZHP działa Rada Przyjaciół Harcerstwa. W skład prezydium weszły następujące osoby:

-  Adolf Kasprzyk
-  Stanisław Słyś - przew. Rady Przyjaciół Harcerstwa
-  Z-ca Bronisław Baran
-  Z-ca Zbigniew Kubit
- Z-ca Adam Krzasnowski

CZŁONKOWIE
- hm. Stefania Zborowska
- hm. Wacław Mika   
- hm. Andrzej Prugar  
- hm. Henryk Bogacz
- Jan Zych – wójt gminy Korczyna

1.2.2. Podaję do wiadomości, że w dniu 16 maja 2015r odbędzie się uroczystość z okazji 32 rocznicy nadania imienia J. i S. Magurów Hufcowi połączona z wręczeniem nowego sztandaru.
1.2.3. Podaję do wiadomości, że obóz harcerski Hufca Krosno odbędzie się w Woli Michowej  w dniach od  8 do 23 lipca 2015r.  
1.2.4. Obóz Górskiego Bractwa zostanie zorganizowany w Solince.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki (przewodnika)
7.1.1.
Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 kwietnia 2015r.  zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania druhnę Karolinę Zawiszę.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki.
7.2.1.
Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 kwietnia 2015r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
- Karolinie Turowskiej
- Weronice Klocek.
7.2.2. Na opiekunów mianuję phm. Ojca Patryka Jankiewicza dla Weroniki i phm. Wojciecha Kuźmińskiego dla Karoliny.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni (podharcmistrza).
7.3.1.
Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 maja 2015r. zamykam  próbę na stopień podharcmistrza pwd. Piotrowi Wajsowi z wynikiem negatywnym.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1.
Na wniosek Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń przyznaję złotą odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno” druhnie Jadwidze Węgrzyn.
12.2. Brązową odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno” przyznaję następującym druhnom:
- pwd. Paulinie Wysockiej
- Zuzannie Józefczyk
- Dorocie Nycz

13. Inne    
13.1.
Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 kwietnia 2015r. zamykam próbę i przyznaję stopień HO. Paulinie Wysockiej – Harcerki Rzeczypospolitej.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP