Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Rozkazy komendanta

Rozkaz L5/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Krosno, 25.05.2015 r.
Komendant Hufca
im. Jana i Stanisława Magurów

 

Rozkaz L5/2015

 

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2.
Otwieram okres próbny do grudnia 2015 roku drużynie harcerskiej działającej przy Zespole Szkół nr 1 w Dukli.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1.
Mianuję dh. Justynę Zimny-Frużyńską drużynową próbnej drużyny harcerskiej w Dukli.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1. Serdecznie dziękuję za duży wkład pracy w przygotowaniu i czuwanie nad przebiegiem uroczystości przekazania sztandaru następującym druhnom i druhom:

- hm. Danucie Bok
- hm. Elżbiecie Wawrzkiewicz
- hm. Piotrowi Lubasiowi
- hm. Janowi Omachlowi

12.2. Słowa podziękowania kieruje do o. phm. Patryka Jankiewicza – Kapelana Hufca za przeprowadzenie uroczystej Mszy Świętej oraz poświęcenie sztandaru.

12.3. hm. Markowi Aftanasowi oraz phm. Piotrowi Lidwinowi dziękuję za techniczną pomoc i obsługę uroczystości.

12.4. Szczególne podziękowania należą się również:
- 2 Drużynie Harcerskiej im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” na czele z drużynowa pwd. Pauliną Wysocką za przygotowanie materiału słowno muzycznego poświęconego bohaterom Naszego Hufca,
- 4 Drużynie Harcerskiej za piękną oprawę muzyczną Mszy Świętej,
- reprezentacji 18 Drużyny Harcerskiej za pomoc przy przygotowaniu materiału słowno   muzycznego,
-  19 Drużynie Harcerskiej za współudział w obsłudze Mszy Świętej,
-  8 Drużynie Harcerskiej z Krościenka Wyżnego za pomoc i przygotowanie dekoracji,
-  Szczepowi Górskie Bractwo za wystawienie drużyny sztandarowej,

12.5. Dziękuję drużynowym oraz szczepowym za przygotowanie zuchów i harcerzy do udziału w uroczystości i właściwą postawę harcerską.


Czuwaj !
hm. Jan Borek

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP